New vaccine against traveler's diarrhea caused by ETEC

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 01.08.16 - 31.07.19

Om prosjektet

Hvert år vil 10 av 60 millioner mennesker som reiser til utviklingsland få diaré forårsaket av enterotoksigene Escherichia coli (ETEC). Dette utgjør 50% av turistdiarétilfellene. ETEC-infeksjon er vanligvis ikke livstruende for voksne, og fører sjelden til sykehusinnleggelse, men ETEC-diaré fører hvert år til milliarder av dollar i medisinske utgifter og tapt produktivitet. Antall reisende til utviklingsland forventes å tredobles innen 2020.

For barn under fem år i utviklingsland er situasjonen er situasjonen enda mer alvorlig: Hvert år dør 700 000 barn av diaré, noe som gjør diaré til en av de viktigste dødsårsaken hos barn i utviklingsland, og ETEC er en av de viktigste årsakene til barnediaré. I tillegg vil barn som overlever akutte diaréepisoder ofte lide av alvorlig underernæring, hemmet vekst, og kognitive defekter.

ETEC forårsaker diaré gjennom varmelabilt (LT) og/eller varmestabile (ST) toksiner, og ST-produserende ETEC er blant de viktigste patogenene som fører til moderat til alvorlig diaré. Til tross for omfattende forskning på verdensbasis har vi fortsatt ingen effektiv ETEC-vaksine. Tilgjengelige prototypevaksiner mot ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og LT, men ikke ST. Så langt har verken forskningsgrupper eller industrien lykkes med å utvikle en ST-basert vaksine. Vår forskningsgruppe har identifisert ST-varianter som er gode vaksinekandidater, og som kan bidra til å revolusjonere forebyggende tiltak mot ETEC-diaré. Vaksinen vil ha potensiale til årlig å redde livet til titusener av barn, og til å redusere turistdiarékostnader i størrelsesorden milliarder av dollar. De viktigste kundegruppene våre vil være reisende til ETEC-endemiske områder og militært personell som utplasseres i slike områder. Ved å legge til rette for ulik prising i de to markedene, vil vaksinen også gjøres tilgjengelig for befolkninger i utviklingsland.

Bergen teknologioverføring er prosjektansvarlig, og Universitetet i Bergen er prosjektpartner sammen med Uni Research.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet ved FORNY2020-programmet.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-11-12 13:16:54