NorZymeD - Enzymutvikling for norsk biomasse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 22.11.12 - 22.11.18

Prosjektresultater

Publikasjoner fra Uni Research:

 • Bjerga GEK, Arsın H, Larsen Ø, Puntervoll P, Kleivdal HT. A rapid solubility-optimized screening procedure for recombinant subtilisins in E. coli. J Biotechnol [Internet]. Elsevier B.V.; 2016 Mar 20;222(February 2007):38–46. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26854945

Om prosjektet

Enzymutvikling for norsk biomasse - utforsking av norsk biodiversitet for muligheter innenfor bioøkonomi.

Utgangspunktet for en nasjonal bioøkonomi ligger i utvikling av bioraffinerier muliggjort av tilgang på enzymer som er skreddersydd for norsk biomasse. Prosjektet fokuserer på utvikling av enzymer og prosesser for biomasse og verdikjeder hvor Norge har en klar kompetitiv fordel, lignocellulose og marine restråstoff fra fiskeri og akvakultur.  Med utgangspunkt i biodiversitet fra Arktis, varme kilder og mikrobiomer, vil prosjektet bygge genetisk kompetanse i etablering av en nasjonal plattform for enzymutvikling.

Gjennom nasjonal komplementaritet og fordeling av oppgaver vil ekspertise på varmestabile enzymer i Bergen (UiB) og kuldetilpassede enzymer i Tromsø (UiT) kombinseres med ekspertiase på enzymtilpasning og anvendelse i Ås (NMBU), fermentering og screeningfasiliteter i Trondheim (SINTEF), og strukturell karakterisering i Tromsø (UiT).

Vi vil utvikle generisk teknologikompetanse i fire arbeidspakker, med fokus på metagenomikk og prøvetaking (WP1), screening og karakterisering av enzymkandidater (WP2, WP3), enzymtilpasning (WP4) og enzymproduksjon for industrielle forsøk (WP2). Prosjektet til følge verdikjeden hele veien til industrielle pilotforsøk. Dette er muliggjort ved deltakelse av flere norske industriselskap med et sterkt R&D fokus som gjør disse til ledere i lignocellulose (WP5) og marint restråstoff raffinering (WP6). Etiske, legale og sosiale aspekter vil bli forfulgt i en dedikert arbeidspakke (WP8). Utvidelse av interessen for å utforsker biokatalytiske muligheter vil være en viktig oppgave for prosjektets ledergruppe (WP7, WP9).

Sekundære målsetninger:

 • En nasjonal plattform for identifikasjon, optimalisering og produksjon av industrielle enzymer
 • En teknologiplattform for stabilisering og immobilisering av enzymer
 • Målrettet utvikling av enzymer for prosessering av lignocellulose
 • Målrettet utvikling av enzymer for prosessering av marint restråstoff
 • Identifisere og utvikle nye muligheter for enzymatisk biomasseprosessering
 • Forfølge tilknyttede etiske, legale og sosiale aspekter
 • Være en nasjonal arena for industriell biokatalyse og bioraffinering

Forventet utbytte:

 • Topp nasjonal kompetanse i fundametnal enzymologi og enzymteknologi
 • Høy-verdiprodukter fra marint restråstoff - pepton, lipider, fôrprodukter, nukleotider
 • Bærekraftige, profitterbare and nedskalerbare prosessmuligheter for norsk biomasse
 • Høy-verdiprodukter fra lignocellulose - lignin, polymerer, fiskefôr, kjemikalier
 • Andre generasjons bioetanol
 • IP på enzymer og enzymatiske prosesser
cp: 2019-12-04 11:15:46