STOPENTERICS

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 01.11.10 - 31.10.15

Prosjektresultater

Taxt AM, Diaz Y, Aasland R, Clements JD, Nataro JP, Sommerfelt H, Puntervoll P. (2016) Towards Rational Design of a Toxoid Vaccine against the Heat-Stable Toxin of Escherichia coli. Infect Immun. 24;84(4):1239-1249.

Taxt AM, Diaz Y, Bacle A, Grauffel C, Reuter N, Aasland R, Sommerfelt H, Puntervoll P. (2014) Characterization of immunological cross-reactivity between enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin and human guanylin and uroguanylin. Infect Immun. 82(7):2913-2922.

Om prosjektet

STOPENTERICS et et europeisk konsortium som er finansiert av EUs syvende rammeprogram (FP7/2007-2013).

STOPENTERICS har som mål bidra til utviklingen av vaksinekandidater for Shigella og enterotoksigene E. coli (ETEC) ved å :

  • bryte dogmet om serotype-spesifikk beskyttelse og
  • å forbedre immunogenisiteten til allerede identifiserte antigen

Det siste inkluderer det varme-stabile ETEC-toksinet (ST), som or hovedmålet for vaksineutviklingen ved Uni Research.