Overvåking av bunndyr i vann og vassdrag

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 21.11.14 - 31.12.18

Om prosjektet

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) har lang erfaring med overvåking av økosystemer og over 30 års dataserier i enkelte lokaliteter. Vi tar regelmessige prøver fra vann og vassdrag på Sørlandet og Vestlandet. Vi overvåking utviklingen av forsuringsskader, og vi overvåker gjenhenting av fauna i forbindelse med kalking i vann og vassdrag. Vi overvåker også vassdrag relatert til biodiversitet. Innenfor dette forskningsområdet har vi følgende prosjekter, flere av disse i samarbeid med NIVA og NINA:

  • Nettverk for biologisk mangfold
  • Overvåking av sur nedbør (prøver fra et utvalg av elver og vann, de lengste dataseriene)
  • Biolok - overvåking av innsjøer på landsbasis
  • Effektovervåking av kalkede lakseelver

 

 

cp: 2019-12-04 11:15:42