Redningsaksjonen for Vossolaksen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 14.07.04 - 14.07.18

Om prosjektet

 

Storlaks tatt i fjordområdene utenfor Vosso. Ukjent fotograf.
Storlaks tatt i fjordområdene utenfor Vosso.Ukjent fotograf.

Den særegne storlaksstammen i Vossovassdraget ble kraftig redusert på slutten av 1980-tallet. Siden 2000 har det blitt gjennomført et større forskningsprosjekt for å kartlegge bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak for Vossolaksen.

Dette arbeidet har resultert i at Miljødirektoratet i 2010 tok initiativ til en tiårig redningsaksjon for Vossolaksen. Fagrunnlaget for dette arbeidet er sammenfattet i utredningen "Redningsaksjonen for Vossolaksen" fra Miljødirektoratet.

Bjørn Torgeir Barlaup, forskningsleder ved Uni Miljø, LFI er FoU-koordinator for Vossoprosjektet.

 

cp: 2019-12-04 11:15:35