Restaurering av gyte- og oppvekstområder i Aurlandsvassdraget

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 01.01.13 - 31.12.18

Om prosjektet

Dette prosjektet har som mål å utvikle og å gjennomføre tiltak for å restaurere gyte og oppvekstområder i Aurlandsvassdraget i løpet av 2013-2018. Geomorfologiske og hydromorfologiske rammebetingelser skal legges til grunn for å finne både effektive og bærekraftige løsninger. 

cp: 2019-12-04 11:17:07