Uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: LFI - ferskvannsbiologi) periode: 01.09.07 - 31.12.18

Om prosjektet

Vi observerer rømt oppdretsfisk i elvene og bruker ulike teknikker og redskaper (harpun, garn og håv) for å fjerne rømt fisk fra gytebestanden.

Denne aktiviteten har i hovedsak vært utført i Hordaland, med mye fokus på områdene Hardanger og Sunnhordland, men gjøres også i andre elver på Vestlandet.

Til høyre: Uttak av rømt oppdrettslaks i Sunnhordland.

cp: 2019-11-19 00:17:41