AQUACOSM

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 27.03.17 - 31.12.20

Om prosjektet

Fra Arktis til Middelhavet – fra fjell til hav:

Storskala Europeisk forskningssamarbeid

19 forskningsinstitutter og to bedrifter fra 12 land, har gått sammen og dannet et nettverk bestående av ledende mesokosmos fasiliteter i Europa - AQUACOSM.

Nettverket omfatter en rekke ulike forskningsinstallasjoner og skal legge til rette for storskalaeksperimenter der man kan undersøke hvordan ferskvanns- og saltvannsøkosystemer påvirkes av klimaendringer og andre miljøutfordringer knyttet til den stadig økende befolkningsveksten. AQUACOSM tilrettelegger for systematisk forskningsinnsats som omfatter både limniske og marine systemer, og tar mål av seg til å gi en bedret forståelse av de komplekse prosessene som styrer akvatiske økosystemer fra høyfjellsinnsjøer via elver til kyst og hav. En slik kunnskap er helt nødvendig for å kunne forutsi og motvirke eventuelle negative effekter av menneskelig aktivitet på en av våre i et globalt perspektiv viktigste naturressurser: Vann - inkludert alt liv som finnes der.

Partnerne i AQUACOSM stiller sine  mesokosmosfasiliteter til rådighet for samarbeid med forskere fra hele verden. Mesokosmos er kontroller- og replikerbare eksperimentelle vann-innhegninger som er store nok (fra ca 1 til 1000 m3) til at man kan manipulere «nesten-naturlige» økosystem. Bruk av slike eksperimentelle systemer er per i dag den beste måten å finne ut hvilke effekter miljømessige og menneskeskapte påvirkninger kan ha på komplekse akvatiske økosystemer.

AQUACOSM ønsker å:

  1. Etablere et nettverk for å samordne kunnskap fra ferskvanns- og marine forskningsinfrastrukturer for å forbedre metodikk og eksperimentelle tilnærminger.

  2. Fremme banebrytende utvikling innen mesokosmos og annen teknologi, så som hyppige målinger og sann-tids data prosessering, for å kunne produsere bedre og mer nøyaktige forskningsresultater.

  3. Lære opp en nye generasjon av forskere som kan utføre avansert tverrfaglig forskning ved bruk av ulike forskningsinfrastrukturer i Europa.

  4. Tilby forskere fra hele verden en mulighet til å fremme og teste nye vitenskapelige hypoteser i verdensledende europeiske fasiliteter. AQUACOSM tilbyr økonomisk støtte (Transnational Access ) til minst 340 forskere i mer enn 11500 person-døgn og legger til rette for samarbeid og ideutvikling mellom forskere, bedrifter og myndigheter.

  5. Koordinere felles forskningsaktivitet (Joint Research Activity) hvor den nyeste mesokosmos-teknologien tas i bruk langs en geografisk gradient fra Arktis til Middelhavet, og over en saltholdighetsgradient (fra ferskvann til hav) for å undersøke akvatiske økosystemers respons på sammensatte klimatiske miljøpåvirkninger.

 AQUACOSM prosjektet startet opp i januar 2017 og fortsetter ut desember 2020. Det er unikt i størrelse og tilnærming i og med samordningen av forskningsfasiliteter fra fjell til hav og fra Arktis til Middelhavet. AQUACOSM har som mål å komme opp med nye ideer, konsepter og data for å imøtekomme vitenskapelige og samfunnsmessig utfordringer i det 21. århundre. AQUACOSM finansieres gjennom EUs H2020-INFRAIS-prosjekt nr. 731065, og har et budsjett på 9 999 807 €.

SITAT: Ettersom mye av ferskvanns- og marin forskningen har tilhørt to “verdener” de siste hundre årene er vi veldig glade for å kunne starte opp dette første, store samarbeidsprosjektet som forener de to. Vi forventer spennende resultater  bare ved å forene krefter – sier prosjektleder Jens Nejstgaard ved FvB-IGB, Germany.

FOR MER INFORMASJON:

Internett: www.aquacosm.eu

Prosjektleder: Dr. Jens Nejstgaard (nejstgaard@igb-berlin.de , Tel: +49 33082 69940, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries: FvB-IGB, Berlin, Germany)

Formidlingskoordinator: Dr. Paraskevi Pitta (vpitta@hcmr.gr , Tel: +30 2810 337829, Hellenic Centre for Marine Research: HCMR, Heraklion, Greece)

 

Lokale kontakter:

Uni Reserach: Aud Larsen (aud.larsen@uni.no), Dr. Dominique Durand (Dominique.Durand@uni.no)UiB: Tatiana Tsagaraki (Tatiana.Tsagaraki@uib.no), Jorun Egge (Jorun.Egge@uib.no), Gunnar Bratbak (Gunnar.Bratbak@uib.no)

cp: 2019-12-04 11:16:21