MikroPolar [µP]

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.07.13 - 30.06.17

Om prosjektet

MikroPolar [µP]: Processes and players in Arctic Marine Pelagic Food Webs - Biogeochemistry, Environment and Climate Change

Norges Forskningsrådet, Polarforskningsprogram, Prosjektnummer 225956/E10

cp: 2019-12-04 11:16:33