OCEAN-CERTAIN

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi)

Om prosjektet

Ocean_Certain: Ocean Food-web Patrol – Climate Effects: Reducing Targeted Uncertainties with an Interactive Network. FP7, 2013 –2017.

Det marine næringsnettet er sentral i både CO2 omsetning og for marin matproduksjon, og spiller en viktig rolle for klimaregulering. Det er sensitivt til klimaendring og andre stressfaktorer.

I OceanCertain undersøker vi hvilken påvirkning klima- og ikke-klimarelaterte stressfaktorer har på det marine næringsnettet ,  den biologiske pumpen og de viktige responsmekanismene. Dette undersøker vi med en kombinasjon av økosystemmodeller, eksisterende data, nye feltforsøk og feltundersøkelser. Min rolle i prosjektet er knyttet til et mesokosmeforsøk i Ny-Ålesund i 2015 som vil bli gjort som et samarbeid med NFR-prosjektet MikroPolar.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:05