TaxMArc

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 27.03.17 - 30.04.20

Om prosjektet

TaxMArc: Diversity, taxonomy and distribution of marine protists in a changing Arctic

Forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt nr  268286/GMR), ledet av Bente Edvardsen, Universitetet i Oslo

 

Varighet: Mai 2017-April 2020

Uni Research Miljø sin rolle i prosjektet: Kontakt med UiO-NMH, bidra med metadata fra prosjektet MikroPolar (https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/225956/no) samt rådgi mhp mikrobiell økologisk ekspertise.

 

Prosjektets hovedmål er å beskrive protist diversitet og utbredelse i arktiske havområder samt å utvikle molekylære teknikker for å beskrive protistenes artssammensetning, populasjonsdynamikk og funksjon.

cp: 2019-12-04 11:15:22