COPEWELL

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Integrert havbruksbiologi) periode: 01.07.11 - 31.12.15

Om prosjektet

COPEWELL er et EU-prosjekt som representerer et nytt integrert rammeverk for studier av fiskevelferd basert på begreper som allostase (organismenes bestrebelse på å oppnå balanse) og vurdering av dyrenes tilpasningsevne og mestringsmåte. Prosjektet tar for seg tre av de viktigste oppdrettsartene i Europa: atlantisk laks (Salmo salar), europeisk havabbor (Dicentrarchus labrax) og dorade (Sparus aurata).

COPEWELL forskningskonsortium består av 7 partnere under ledelse av Havforskningsinstituttet.

cp: 2019-12-04 11:15:17