Havbruks lokale interaksjon med det marine økosystemet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.01.16 - 01.01.19

Om prosjektet

Forskningsfokus: Analysere langtidsserier med marine miljødata, økologiske status i fjordsystemene omkring Bergen, beskrive endringer og kilder til påvirkning, evaluere dagens klassifiseringssystem, prøve ut hydrodynamiske modeller som et verktøy for effektiv miljøovervåking.

Uni Research Miljø sin rolle: Prosjektet inngår i URM sin strategiske instituttsatsning (SIS).

 

cp: 2019-12-04 11:16:44