Marine miljøendringer og kilder til påvirkninger i fjordsystemer omkring Bergen i perioden 1973-2016

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.10.16 - 01.06.17

Om prosjektet

Forskningsprosjekt finansiert at RFF Vest (forprosjekt 263572), prosjekteier Bergen kommune, prosjektleder Uni Research Miljø, SAM-Marin.

 

Bergen kommune har gjennomført marin miljøovervåking av fjordsystemer omkring Bergen siden 1973 og frem til i dag. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere miljøtilstander og grad av påvirkning av utslipp fra avløp og annen menneskelig aktivitet. Trend analyser av denne unike tidsserien med miljødata har vist at det har vært en betydelig endring i marin bunnfauna i perioden 1973 - 2016. Årsaken til denne endringen er imidlertid ikke kjent.

Prosjektets hovedmål er å vurdere ulike kilder til påvirkning av marint miljø i fjordsystemer omkring Bergen, sett i et langtidsperspektiv.

Delmål 1. Vurdere effekt av menneskeskapt påvirkning forbundet med kommunal utslipp i perioden 1973-2016.

Delmål 2. Vurdere effekt av menneskeskapt påvirkning forbundet med havbruk og intensiv oppdrett i perioden 1973-2016.

Delmål 3. Vurdere effekt av klimaendringer i perioden 1973-2016

 

Uni Research sin rolle: prosjektledelse og koordinering (Trond E. Isaksen, Uni Research Miljø), kvalitetsiksring og analyser av data (Per-Otto Johansen, Einar Bye-Ingebrigtsen og Thomas Dahlgren (Uni Research Miljø) og faglig ekspertise innen klima og meteorologiske data  (Erik W. Kolstad, Uni Research Klima).

 

Samarbeidspartnere: Fiskeridirektoratet

Periode: 2016-2017

cp: 2019-12-04 11:16:17