Nye produkter og metoder som vil redusere begroing og smitterisiko på marine fiskeoppdrettsanlegg

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppes: Molekylær Økologi, SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.03.17 - 01.03.20

Om prosjektet

Forskningsprosjekt finansiert at RFF Vest (269292), prosjekteier Steen-Hansen AS, prosjektleder Uni Research Miljø, SAM-Marin.

Det overordnede målet i prosjektet er å etablere ny kunnskap og kompetanse som vil bidra til å redusere begroing, smitterisiko og sykdomsutbrudd på marine oppdrettslokaliteter. Dette skal gjøres gjennom utvikling og forbedring av metoder og notimpregneringsprodukter med antigroekomponenter.

Delmål 1: Metodeutvikling. Videreutvikle og optimalisere sensitive analysemetoder som er nødvendige for effektiv påvisning av fiskepatogener i prøver fra ulike typer notgroe.

Delmål 2: Smittemodeller. Dokumentere om smitte i begroing kan overføres til fisk og gi sykdom.                   

Delmål 3: Nye notimpregneringsprodukter. Undersøke effekten til ulike biocider som kan brukes som anti-groe og anti-lakselus komponenter i notimpregnering.

Uni Research Miljø sin rolle: prosjektledelse og koordinering (Trond E. Isaksen, SAM-Marin) og faglig ekspertise innen molekylærbiologi (Jessica L. Ray, MERG)

 

Samarbeidspartnere: Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, Cermaq Group AS

Periode: 2017-2020

 

Les mer:

3 millioner i støtte til Steen-Hansen (Kyst.no, 25.01.2017)

Får tre millionar til å forske på nye impregneringsprodukt (iLaks.no, 25.01.2017)

 

cp: 2019-12-04 11:16:33