Uni Research Rokkansenteret

Om avdelingen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Karlsen, Marry-Anne; Thomas, Felicity Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2. 531 sider.
  • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3. 391 sider.
  • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 sider.
Alle bøker

Kapitler

Alle bokkapitler
Alle publikasjoner

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Serier og medieoppslag

Forskningsgrupper

Personer

Alle personer

Kontakt

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Postadresse:
Postboks 7810
5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55585000
E-post:
rokkansenteret@uni.no

Forskningstema

cp: 2017-01-21 00:16:50