Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning Uni Research Rokkansenteret

Om forskningsgruppen

Prosjekter

Alle prosjekter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Eimhjellen, Ivar Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 189-210
  • Eimhjellen, Ivar Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 211-234
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter
Alle publikasjoner
cp: 2019-12-04 11:17:02