Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019 (255111)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.02.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Korleis skal kommunekartet sjå ut?

Kommunereforma er inne i den mest spanande fasen. Innan 1. juli skal kommunane ta stilling til om dei ynskjer samanslåing, og i tilfelle med kven. Det nye kommune- og fylkes-/regionkartet skal fastsetjast av rikspolitikarane i løpet av 2017.

Ei stor forskargruppe leia frå Uni Research Rokkansenteret skal følgje kommunereforma heilt fram til utgangen av 2019, då dei fleste lokale samanslåingane etter planen skal vere gjennomført.

Finansieringskjelde: Norges forskningsråd.

Samarbeidsparter:

  • Institutt for samfunnsforskning
  • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • By- og regionsforskningsinstituttet NIBR
  • KORA (Det Nationale Institutt for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)
  • Institut for stadskundskab, Aarhus universitet
  • Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Prosjektside.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2017-12-15 11:15:40