Kan rettferdige beslutningsprosesser øke demokratiets legitimitet? (PROLEG) / NFR 262986

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.03.17 - 28.02.21

Prosjektresultater

Arnesen, Sveinung and Yvette Peters. 2017. “The Legitimacy of Representation. How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions.” Comparative Political Studies.

Arnesen, Sveinung, Troy S. Broderstad, Jonas Linde, and Mikael P. Johannesson. “The Wiggle Room of Legitimacy in Democratic Decisions: A Referendum Case”. Working paper.

Tjøtta, Sigve, Nina Serdarevic, and Eirik Strømland. “It Pays to be Nice. The Benefits of Cooperating in Markets”. Submitted.

Om prosjektet

I politikken tas det avgjørelser som gjelder oss alle. Kan vi bli enige om hva som er en akseptabel demokratisk prosess? Presidentvalget i USA i 2016 var et eksempel på at demokratiets spilleregler ikke er faste sannheter som godtas uten videre av både vinnerne og taperne.

Noen mener det er den største trusselen mot demokratiet er trusselen innenfra, fra de misfornøyde demokratene.

Finnes det måter å fatte politiske beslutninger som oppfattes som mer legitime enn andre, og som også taperne vil kunne akseptere selv om de ikke liker utfallet? Hva er det i så fall? Mer åpenhet? Mer medvirkning fra innbyggerne? Måten vi velger politikere på? Eller er det bare utfallet som teller? Vil vi uansett være misfornøyd med prosessen dersom utfallet ikke går vår vei?

Mye tidligere forskning om politisk legitimitet er teoretisk orientert. Det empiriske, nedenfra-opp-perspektivet mangler i stor grad: Hva mener folk flest? Hva mener nordmenn eller europeere om disse spørsmålene?

I dette prosjektet skal Norsk Medborgerpanel og Medborgerlaben benyttes til å få svar på disse spørsmålene.

Tematikken skal belyses ved hjelp av eksperimentelle og evidensbaserte tilnærmingsmåter.

Jeg aksepterer valget – hvis jeg vinner! Hilsen Donald Trump.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

cp: 2019-12-04 11:16:42