Lokaldemokratiundersøkelsen 2015

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.04.15 - 31.05.17

Om prosjektet

Lokaldemokratiundersøkelsen 2015 er den sjette i rekken av slike undersøkelser. 

Tema for undersøkelsen er velgeratferd, lokale partisystemer, valgdeltagelse, kommunen som politisk arena, utfallsdemokrati, partiene som bindeledd i lokalpolitikken, kommunereform, eldres deltagelse og representasjon i lokalpolitikken, samt valgkamp og medier.

Kontraktspart: Institutt for samfunnsforskning.

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publikasjoner

Kapitler

  • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 11-20
Alle bokkapitler
cp: 2018-05-22 00:15:57