Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.01.16 - 31.12.16

Om prosjektet

Dette prosjektet skal resultere i en bredere forståelse av omfanget av sosialt entreprenørskap i Norge, og om frivillig sektors rolle og betydning innenfor sosialt entreprenørskap.

I løpet av prosjektperioden skal de ulike formene for sosialt entreprenørskap beskrives, og hvordan disse har utviklet seg over tid, deretter skal omfanget kartlegges og til sist skal de ulike formene for sosiale entreprenørskap sammenlignes.

Oppdragsgiver: Kulturdepartementet

cp: 2019-12-04 11:16:31