Evaluering av styring og ledelse ved NTNU

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.04.08 - 01.07.08

Om prosjektet

Hvilke erfaringer har man gjort seg med enhetlig ledelse? Hvordan er forholdet mellom fagmiljøene og administrasjonen? Hvordan er lojaliteten mellom toppnivået og de lavere nivåene? Dette er noen av problemstillingene som Rokkansenteret har fått i oppdrag å undersøke. Prosjektet innebærer intervjuer med fokusgrupper bestående av ledere på alle nivåer, samt en kvantitativ, elektronisk spørreundersøkelse med et utvalg på 1.000 ansatte. Noen av de viktigste problemstillingene man vil ha svar på gjennom evalueringen, er følgende: - Hvordan påvirke beslutninger? - Tilfredshet med ledelse - Krav til lederegenskaper - Grad av frihet for ledere på ulike nivåer. - Forholdet mellom ledere og overordnet/underordnet nivå. - Forholdet mellom faglig frihet, strategi, instrukser og pålegg - Eksisterer det ulike synspunkter mellom ulike grupper av ansatte, eller mellom ulike fagmiljøer?

Oppdragsgiver: NTNU