Å leve med cerebral parese i de nordiske landene

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.07.17 - 01.07.21

Om prosjektet

I dette prosjektet vil et erfarent og tverrfaglig nettverk av forskere benytte sentrale nasjonale registre kombinert med nasjonale kvalitetsregister i Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland for å undersøke helse, livskvalitet (QoL), sosioøkonomisk status (SES), arbeidskraft markedsutfall, helsepersonellutnyttelse og dødelighet hos barn, voksne og foreldre til personer med diagnose cerebral parese (CP).

Å leve med et funksjonshemning trenger ikke å være en negativ opplevelse. Likevel er det å ha en annen opplevelse å bevege seg gjennom livet for funksjonshemmede. Hvordan personer med funksjonshemninger, og i tillegg deres familier, håndterer områder som helse, utdanning og sysselsetting, avhenger av individuelle faktorer som type og alvorlighetsgrad av funksjonshemming. Resultatene påvirkes i stor grad av samspillet mellom individuelle og miljømessige faktorer som familiestøtte, sosialhelsepolitikk, tolkning og håndheving av lover og samfunnsmessige holdninger. Disse makronivåfaktorene varierer ikke bare globalt, men også i Norden, og til tider i enkelte land.

Personer med nedsatt funksjonsevne er tydelig dårligere i utviklingsland, men det har ikke vært tilstrekkelig studert hvordan personer med komplekse funksjonshemminger går i ulike aspekter av livet i Norden, og det er et klart behov for å sammenligne og kontrasterer praksis og utfall for disse pasientene i Norden.

Finansieringskilde: NordForsk

Kontaktspart: Lund universitet, prosjektleder Gunnar Häggdal

cp: 2019-12-04 11:16:31