Eksperiment med tiltak for økt valgdeltakelse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.02.17 - 01.06.18

Om prosjektet

I dette prosjektet skal det prøves ut tiltak som kan bidra til å øke valgdeltakelsen, og måle effekten av disse tiltakene både generelt og i særskilte grupper som i utgangspunktet har lav valgdeltakelse. 

Forhåpningen er at prosjektet skal gi kunnskap som gjør at valgmyndighetene med større sikkerhet kan velge de tiltakene som virker generelt og mot enkelte grupper. 

Eksperimentene som skal utføres i dette prosjektet skal ha en utforming som gjør at de kan sammenlignes med eksperimentene som er blitt gjennomført i tidligere prosjekter.

I forbindelse med stortingsvalget i 2015 ble det gjort ulike forsøk for å se om dette var med på å øke valgdeltakelsen i grupper som har lav valgdeltakelse, som ungdom og personer med innvandrerbakgrunn.

I dette oppfølgingsprosjektet skal det også gjennomføres eksperimenter med bruk av brev som tilsvarer de som ble brukt i 2015, men med noen justeringer knyttet til hvem som mottar brevene, samt avsender. Det skal også gjennomføres eksperimenter med bruk av SMS som er like de eksperimentene som ble gjennomført i 2015, og som dermed kan sammenliknes direkte.

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontraktspart: Institutt for samfunnsforskning

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter