FEMCIT. Gendered Citizenship in Multicultural Europe. The Impact of contemporary Women's Movements

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.02.07 - 30.06.11

Prosjektresultater

EU prosjektet "FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe" har studert kvinnebevegelsens betydning for medborgerskap i dagens flerkulturelle Europa. Rundt 40 forskere har gjennomført komparative studier i 13 europeiske land. FEMCIT har studert kjønn og medborgerskap med fokus på seks sentrale dimensjoner: Politisk, sosialt, økonomisk, kroppslig og intimt. Under hver av disse har vi sett på noen utvalgte temaer. FEMCIT prosjektfunn viser at kvinner har ikke oppnådd fullt medborgerskap på noen av de dimensjonene selv om det har vært betydelige endringer i Europa i retning av mer likestilling. Mange av kvinnebevegelsenes krav er delvis imøtekommet, men samfunnet endrer seg slik at kvinnebevegelser i dag står overfor nye utfordringer. Etniske, religiøse og økonomiske ulikheter skaper konflikter ikke bare mellom kjønn men også mellom kvinner.

Link to the project website.

Om prosjektet

FEMCIT sees citizenship as rights and responsibilities, routes to political access, economic participation as well as feelings and practices of social and cultural belonging, and will address all of these aspects of citizenship. Women's full citizenship require policies and interventions which address both redistribution and recognition - the redistribution of material, economic and political resources, and the cultural and social transformation of gender itself. Citizenship will be conceptualized and researched as encompassing the gender-relevant dimensions of the relations between individuals and the institutions of national and EU governance that may differentially interact with women's and men's participation and engagement in political and civil life. The concept of "citizenship" will be operationalised in terms of the following inter-related dimensions, integrating multicultural issues into all of them: Political citizenship (democratic participation/representation) Social citizenship (family policy, child care) Economic citizenship (work, access to and equality in employment) Ethnic and religious citizenship (minority/majority feminism & racism, gender equality and religion) Bodily and sexual citizenship (control over the body (reproductive rights) and sexuality (sexual violence) Intimate citizenship (new family formations and transformations of intimate life)

Lenke til prosjektside.