Følgeevaluering av rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.05.15 - 01.09.17

Om prosjektet

I dette prosjektet skal det undersøkes om brukernes behov møtes med rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). 

BPA har fra 1. januar 2015 blitt en rett lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven, som et ledd i regjeringens oppfølging av intensjonene i FN-erklæringen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er denne rettigheten som nå skal evalueres, over en periode på to år.

Iverksettingen av individuell rett til BPA vil kunne endre relasjonene mellom brukere, tjenesteytere, regulerende myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Noe av det som skal undersøkes i dette prosjektet er:

  • Hvordan blir utviklingen i kommunale prioriteringer, saksbehandling og tjenesteyting i etterkant av innføringen av en individuell rett til BPA?
  • Hvordan påvirker dette kostnadene?
  • Hva blir konsekvensene for brukere som ikke er omfattet av den nye BPA ordningen?

I prosjektet vil forskerne belyse og analysere denne utviklingen basert på data som skal samles inn gjennom to kartleggingsstudier i periodene september-desember 2015 og  januar-mai 2017. Det skal også gjennomføres to dybdestudier i de samme periodene.  

Kombinasjonene av kartleggingsstudier og dybdestudier vil synliggjøre om BPA-rettigheten imøtekommer intensjonen med ordningen.

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet.

Lenke til prosjektets egne web-sider.