Historien om Haugesund fra 1954 frem til dags dato

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.02.09 - 31.08.14

Om prosjektet

Haugesund bys historie, bind IV (ca. 1950-2005) Prosjektet skal fullføre Haugesunds byhistorie. Det foreløpig siste bindet, "Dei trødde sjøen" (Haugesund 1914-50), kom ut i 2004 og var skrevet av avdøde professor Øyvind Bjørnson. Øyvind Bjørnsons bind III i Haugesunds historie ble skrevet som en bybiografi for perioden 1914-50. Denne biografien ble satt og sett i et komparativt lys på flere nivåer. Bjørnson planla bind IV etter lignende linjer. Nok en gang ville han sette byen og dens endringsprosesser i sentrum. Bind IV skulle forfølge funnene fra det forrige bindet. Det skulle settes spørsmålstegn ved om de særegne sidene ved bysamfunnet Haugesund var noe som forsvant i tiden etter 1950. Byens internasjonaliserte økonomiske liv, dens sterke foreningsliv og dens manglende oppland - dette var forhold som særlig skulle forfølges. Svar på slike spørsmål var kun mulig gjennom en grundig og nøye analyse av byens utvikling sett i et komparativt lys. Dette var Bjørnson ambisjon med verket. Jeg deler fullt ut Øyvind Bjørnsons prinsipielle holdning til hvordan byens historie bør skrives, og bind IV av Haugesunds historie vil utvikles langs disse linjene.

Oppdragsgiver: Haugesund kommune

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-06-24 16:17:36