Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.07.18 - 01.07.20

Om prosjektet

Ikke-pris effekter av fusjoner har fått økt oppmerksomhet i konkurransepolitiske kretser. Et av spørsmålene som er reist er hvilken rolle ikke-pris effekter vil spille for effektiv fusjonspolitikk, og spesielt hvordan man skal evaluere effekten av fusjoner. For noen bedrifter er det ikke prisen som er den strategiske variabelen. For mange bedrifter kan kostnader, kvalitet eller FoU-innsats være viktigere enn pris.

Et spørsmål som står sentralt i dette prosjektet er om det finnes holdepunkter for å si at fusjoner fører til ikke-pris effekter som er slik at de systematisk kommer kundene til gode og på en slik måte at det kan kompensere for negative priseffekter.

Oppdragsgiver: Konkurransetilsynet

cp: 2019-12-04 11:17:15