Mangfold i det norske nyhetsmedia landskapet: En hybridmodell for evaluering av mediepolitikken. NFR 230744

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.08.18 - 31.12.18

Om prosjektet

Prosjektet ”Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy” er finansiert av Forskningsrådet og ledes av medieforsker Helle Sjøvaag ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Frem mot 2019 skal prosjektet samle inn store mengder data (såkalt ’big data’) fra norske nyhetsmedier for å etablere i hvilken grad det norske mediemarkedet kan sies å være mangfoldig i henhold til norsk medieregulering. Prosjektet skal slik sett utvikle metoder og teorier for å vurdere hva man kan omtale som mangfold, hvordan man kan måle mangfold og hvorvidt mediereguleringen er i stand til å sikre mangfoldet i norsk nyhetsflora. Alt i alt vil prosjektet samle inn data fra rundt 150 unike nyhetsredaksjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge. Til syvende og sist skal prosjektet resultere i en rekke publikasjoner som analyserer utviklingen i norsk journalistikk, avisbransjens levekår, samspillet mellom ulike publiseringsplattformer og mangfoldsnivået i den norske nyhetsjournalistikken på nett, papir, mobil og kringkasting.

cp: 2019-07-21 23:15:34