"Place-then-train" for flyktninger og innvandrere: Hva fremmer og hemmer arbeidsrettet integrering?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppes: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning, Helse og velferd ) periode: 01.06.16 - 31.12.16

Om prosjektet

Hvordan anvendes "place-then-train"-tilnærming i kvalifisering og sysselsetting av flyktninger og innvandrere?

"Place-then-train"-tilnærmingen eller "supported employment" er et virkemiddel i individuell jobbstøtte (IPS) og har de siste årene er blitt implementert i ulike varianter av arbeidsrettede tiltak. Internasjonal forskning viser eksempelvis positive effekter for grupper med psykiske lidelser. I norsk sammenheng har denne tilnærming vært gjenstand for noe forskning, særlig med utgangspunkt i tiltak som retter seg mot utsatt ungdom.

Studiens hovedmål er å utvikle kunnskap om bruk av metodikk inspirert av "place-then-train"-perspektivet innenfor kvalifisering og sysselsetting av innvandrere til helse- og omsorgssektoren på tvers av kommunale tiltak

Finansieringskilde: Nav

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:31