Tidsskrift for velferdsforskning (260812)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 26.10.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Tidsskrift for velferdsforskning er et flerfaglig, refereebasert forskningstidsskrift om velferdsspørsmål med vekt på velferdsstaten i historisk og komparativt perspektiv, sosiale problemer, levekår og livskvalitet, trygd, helse og sosiale tjenester. 

Tidsskrift for velferdsforskning er et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene og en viktig publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser. 

Tidsskrift for velferdsforskning kommer ut hvert kvartal. 

Tidsskriftet kom ut første gang i 1998. Våre målgrupper er forskere, studenter, praksisfeltet innen omsorg og forvaltning og beslutningstakere. 

Tidsskriftet utgis på Universitetsforlaget/Idunn.

Redaksjonen består av:

  • Redaktør, forsker II, Ingrid Rindal Lundeberg (Uni Research Rokkansenteret)
  • Professor, Jan Erik Askildsen (UiB)
  • Forsker I, Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning) 
  • Førsteamanuensis Kristine Bærøe (UiB) 
  • Professor, Einar Øverbye (HiOA)
  • Redaksjonssekretær, Hilde Kjerland (Uni Research Rokkansenteret)

Tidsskriftet blir finansiert av Norges Forskningsråd.