Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions – NFR 267528

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.11.17 - 30.04.21

Om prosjektet

For å oppfylle 2 ° C klimamålet kreves det en massiv transformasjon av energisystemer som involverer både framvekst av "nye" teknologier (for eksempel vindkraft) og utfasing av "gamle" (for eksempel bruk av kull).

Men å legge ned energibransjen er en smertefull sosio-politisk prosess som kan føre til tap av arbeidsplasser, økonomiske vanskeligheter og politiske spenninger.

Selv i Tyskland, med sine ambisiøse klimastrategier, blir forsøk på å lukke kullgruver møtt med offentlige protester. Imidlertid har mye vitenskapelig innsats gått mer ut på å undersøke utvidelsen av ny energiteknologi enn på utfasingen av den "gamle".

I dette prosjektet vil det bli forsøkt å tette dette forskningsgapet ved å identifisere og kvantifisere historiske tilfeller av omstilling i energibransjen, samt deres sosiopolitiske implikasjoner.

Prosjektet samler det nystiftede Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen og Energiprogrammet ved Internasjonalt Institutt for Anvendt Systemanalyse (Østerrike), en internasjonalt ledende tverrfaglig gruppe som arbeider med energioverganger.

Hovedformålet med prosjektet er å analysere satser, drivkrefter og de faktiske eller potensielle konsekvensene av energiomstilling, både historisk og i langsiktige klimastabiliseringsscenarier, for å bidra til å forstå de sosio-politiske utfordringene knyttet til de energitekniske endringer som kreves for å møte 2ºC målet.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd - KLIMAFORSK

Kontraktspart: Universitetet i Bergen

Prosjektleder: Jessica Jewell (UiB/IIASA)

Postdok: Vadim Vinichenko

cp: 2019-12-04 11:17:28