BKKs historie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.01.15 - 31.12.20

Om prosjektet

BKKs historie, 1920-2020.

Oppdragsgiver: BKK

Kontraktspart: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

cp: 2019-12-04 11:16:20