Effekter av karbonpriser og utslippstak for klimagasser

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.08.16 - 31.08.17

Om prosjektet

De fleste eksperter er enige om at å sette en prislapp på utslipp er viktig for å takle menneskeskapte klimaendringer. En prismekanisme kan være en direkte skatt på utslipp, eller bestå av utslippstillatelser som selskaper kan kjøpe av stater eller i et marked.

Prismekanismer for CO2 brukes i stadig større grad rundt omkring i verden. Samtidig er det bekymringer om at prisene er for lave til å ha en sterk nok effekt til å nå målsetninger som f.eks. det såkalte togradersmålet.

Dette prosjektet omhandler trender i bruken av prismekanismer for å redusere CO2 i alle land, byer og regioner som bruker dette virkemiddelet. For å gjøre dette vil vi bygge en database med årlig informasjon om nivået på CO2-priser, hvilke sektorer som er dekket, og hvilke utslipp de har. Databasen vil være tilgjengelig på nett.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd