Forskningskommunikasjon: Tiltak og reaksjoner på utbruddet av svineinfluensa i 2009. NFR 228419/H10

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.12.13 - 30.11.17

Om prosjektet

Prosjektet som vi har kalt «Vitenskapelig kommunikasjon: Tiltak og reaksjoner på utbruddet av svineinfluensa i 2009» er en tverrfaglig, eksplorerende studie av hvordan vitenskapelig kunnskap blir endret i «reisen» fra en vitenskapelig institusjon (Folkehelseinstituttet) via massemedia, til mottakelsen blant politikere og den generelle befolkningen. Vi vil følge prosessen med å formidle medisinsk kunnskap om H1N1svineinfluensautbruddet i 2009 og de forebyggende tiltakene knyttet til dette. 
       
Vi vil undersøke hvordan medisinsk vitenskapelig personale på Folkehelseinstituttet opplever at medisinsk kunnskap blir endret når den kringkastes gjennom massemedia og videre hvordan kunnskapen blir forstått og fortolket av politikere og av offentligheten. Utfra et mediesøk vil vi velge ut et mindre antall nyhetssaker og analysere hva som er budskapet i disse sammenlignet med for eksempel vitenskapelige rapporter og pressemeldinger fra Folkehelseinstituttet. 

Deretter vil vi intervjue involverte forskere for å undersøke deres motivasjon for og erfaringer med å samhandle med journalister og politiske beslutningstakere. Vi vil også intervjue avisredaktører om deres mediestrategier og forståelser av utbruddet av svineinfluensa. 

Til slutt vil vi intervjue politikere og publikum for å få frem deres vurderinger av publiserte historier, og hvordan deres reaksjoner og handlinger var knyttet til informasjonen fra Folkehelseinstituttet eller fra nyhetssaker. Følgelig har vi flere innfallsvinkler i denne studien av vitenskapelig kommunikasjon; premissene, tydeligheten og troverdigheten til vitenskapelig informasjon i en offentlig helsekampanje.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-12-19 12:17:42