HORDAPLAN – Kommunal tilpassing i møte med ny kunnskap og komplekse beslutningsbehov

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) / Uni Research Klima periode: 01.09.16 - 31.12.17

Om prosjektet

Hordaplan skal undersøke og forbedre prosessene knyttet til kunnskapsanvendelse, beslutningstaking og organisering for kommunesektorens klimapasningstiltak. Hordaplan bygger på det pågående RFF Vest-finansierte Hordaklim-prosjektet og vil i samarbeid med dette prosjektet konkretisere utviklingsbehov og realistiske tiltak for å styrke lokalt klimatilpasningsarbeid.

Hordaklims primære mål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger, gjennom å utvikle lokale klimafraskrivninger i en form som er anvendelig for kommuner og andre lokale interessenter i Hordaland. Formålet med Hordaplan er å finne gode tilnærminger som kan sikre at dette reelt utvidede kunnskapsgrunnlaget kommer til anvendelse.

Hordaplan er et kvalifiseringsprosjekt som har til formål å undersøke hvilke tiltak som kan styrke lokal klimatilpasning, og hvilke begrensninger og muligheter som kan finnes for ivaretakelse og styrking av kommunesektorens styringskapasitet.

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune