Kompetansebehov i Nordhordland

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 15.04.18 - 01.03.19

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å få fram kunnskap om kompetansestruktur og framtidige kompetansebehov knyttet til arbeidslivet i Nordhordland. Dernest hva slags rolle videregående skole og virksomhetene hver for seg og i samarbeid har/ kan ha for utdanning og opplæring i regionen.

Kontraktspart: Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune

cp: 2019-09-23 12:15:44