Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsretta samfunnsutvikling.

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 20.06.17 - 20.11.17

Om prosjektet

Formålet med utredningen er få kunnskap om hvilken nytte små kommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsretta samfunnsutvikling.

Utgangspunktet for studien er 18 småkommuner som var med i det statlige småkommuneprogrammet i 2013–2014, og som p.t. deltar i det pågående Byregionprogrammet.