Veier til energiomstilling

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.09.16 - 31.12.18

Om prosjektet

I dette prosjektet benyttes data fra Norsk Medborgerpanel for å utforske norske statsborgere forståelse og meninger om energi og energi overgang.

Analysen vil være basert på både kvantitative og kvalitative Metoder

Forskningsspørsmål :

1. Hvordan oppfatter norske borgere energi, både fossil og ulike typer fornybar energi?

2. Hvordan varierer folks meninger på tvers av alder, kjønn, utdanning, jobb og bosted?

3. Hvilke faktorer kan forklare variasjonen?

Oppdragsgiver: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen