STEIN ROKKAN (1921-79)

Uni Research Rokkansenteret

 

Stein Rokkan (1921-79) var en av grunnleggerne av samfunnsvitenskapen i Bergen. Han var viktig for etableringen av det flerfaglige Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen i 1966. Rokkan la grunnen for fag som sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap og informasjonsvitenskap. Å knytte senteret til hans navn signaliserer en tverrfaglig ambisjon. Videre gir navnet signaler om en historisk og en komparativ orientering. Å gi forskningssenteret navn etter Stein Rokkan understreker at senteret har en bred samfunnsfaglig og humanistisk forankring.

Våre tidsskrift

Tidsskrift for velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Egne utgivelser

 

 

cp: 2019-12-04 11:16:27