Vi søker forskere

Uni Research Rokkansenteret

To ledige stillinger ved Uni Research Rokkansenteret

Vi søker PhD-stipendiat knyttet til en treårig stipendiatstilling knyttet til prosjektet ”Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019”. 

Tiltredelse august 2018, eller etter nærmere avtale.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom Programmet Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Formålet med prosjektet er å beskrive og analysere prosessen rundt kommune- og regionreformen.

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor samfunnsvitenskap.

Les mer her.

Søknad sendes elektronisk via JobbNorge. 


Vi søker etter postdoktor til en 2-årig 100 % stilling knyttet til prosjektet "Resiliency at Work (R@W) by and for immigrant youth: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment". 

Prosjektet ledes av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS), Universitetssykehuset i Oslo, og er finansiert av Norges forskningsråd. Uni Research Rokkansenteret er ansvarlig for gjennomføring av prosjektets pilotstudie som starter i 2019, og postdoktoren vil ha ansvar for den administrative og faglige gjennomføringen av pilotstudien. 

Stillingens arbeidssted er Uni Research Rokkansenteret i Bergen, men det forventes at postdoktoren arbeider tett med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) i Oslo og med mentoringprogrammet 'Catalysts', som er lokalisert i Bergen og Oslo. Postdoktoren må påregne periodevise opphold i Oslo.

Les mer her.

Søknad sendes elektronisk via JobbNorge. 

Send en søknad og bli en av oss.

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Serier og medieoppslag

 

cp: 2019-08-25 15:15:26