Vi søker forskere

Uni Research Rokkansenteret

Uni Research Rokkansenteret er en avdeling i Uni Research AS, et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Norges forskningsråd er vår største finansieringskilde, i tillegg har vi offentlige og internasjonale oppdragsgivere. De fleste av forskerne har doktorgrad. Årlig omsetning er 60 millioner og det blir utført 45 årsverk. Les mer om Rokkansenteret på uni.no/nb/uni-rokkansenteret/

Vil du jobbe som forsker ved Uni Research Rokkansenteret?

Vi ønsker å styrke våre to strategiske forskningsområder: Styring og innovasjon i offentlig sektor og fremtidens helse- og velferdstjenester. Andre sentrale forskningsfelt hos oss er utdanning, migrasjon og samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

Vi setter pris på gode prestasjoner.

Vi ønsker søknader fra engasjerte og initiativrike forskertalent eller etablerte forskere med samfunnsfaglig bakgrunn, fortrinnsvis med doktorgrad.  Forskere ved Rokkansenteret må ha gode analytiske evner, stor fleksibilitet og innsatsvilje og må kunne arbeide selvstendig, men må også bidra godt i prosjektbaserte og gjerne flerfaglige team. Vi benytter et bredt spekter av metoder i forskningen vår og det er et fortrinn at du behersker kvantitative forskningsmetoder som f.eks. eksperimenter og analyse av registerdata.

Søkere vil bli vurdert etter faglig produksjon, forskningsprofil, evne til prosjektinnhenting, samarbeidsevner og lagånd. Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk vektlegges.

Forskningen ved Rokkansenteret er prosjektbasert. Forskerne ved senteret skal initiere og gjennomføre forskning innenfor sitt kompetanseområde og ta initiativ til og delta i utvikling av forskningsområder internt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Vi kan tilby selvstendige forskningsoppgaver, og gode muligheter for utvikling av egen kompetanse i et flerfaglig, universitetsnært, dynamisk og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Uni Research tilbyr sine ansatte gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Utfyllende opplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Ingrid Helgøy, tlf. 55 58 38 71 / e-post ingrid.helgoy@uni.no, eller personal- og administrasjonsleder Renate S. Lien, tlf. 55 58 38 62 / e-post renate.lien@uni.no.

Dersom du kan tenke deg å jobbe som forsker ved Uni Research Rokkansenteret, send en åpen søknad på epost til rokkansenteret@uni.no. Søknad må inneholde søknadsbrev m/detaljert CV og fullstendig publikasjonsliste.

Send oss en søknad og bli en av oss.

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Serier og medieoppslag

 

cp: 2018-05-24 17:15:31