Om oss

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 460 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 50 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i 7 fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, modellering, marin molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn.

Hovedoppgaver

  • Drive forskning som holder høyt internasjonalt nivå
  • Være en pålitelig og kostnadseffektiv oppdragstager
  • Adressere samfunnets forskningsbehov
  • Være en attraktiv, utfordrende og trygg arbeidsplass
  • Tiltrekke seg ambisiøse medarbeidere nasjonalt og internasjonalt
  • Være en aktiv forskningspolitisk aktør

Uni Research er UiBs strategiske forskningspartner, og utfører forskningsprosjekter på alle universitetets fagområder. Vi disponerer avansert vitenskapelig utstyr og moderne laboratoriefasiliteter i samarbeid med UiB.

Historie

Uni Research ble stiftet som aksjeselskap i 2003. Selskapets vokste ut av stiftelsen Universitetsforskning Bergen, som ble opprettet i 1986. Uni Research AS eies i dag av UiB (85%) og stiftelsen Universitetsforskning Bergen (15%). Selskapets formål er allmennyttig og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten i form av investeringer.

Nøkkeltall

:: 400 mill. i omsetning
:: 460 ansatte
:: 340 forskere / fagansatte
:: 75% med doktorgrad
:: 80 stipendiater / 20 postdoktorer

Finansieringskilder 2012
:: Forskningsrådet 31%
:: Offentlige midler (inkl eier) 51%
:: Privat 12%
:: Utland 5%
:: Annet 1 %

IA-avtale

Uni Research er en IA-virksomhet.

Miljøprofil

Uni Research arbeider aktivt med rutiner som skal sikre lavest mulig miljøbelastning. Styret har vedtatt å innføre et miljøledelsessystem som en integrert del av HMS arbeidet, og selskapet arbeider systematisk for at hele selskapet skal bli Miljøfyrtårnsertifisert.