profilbilde

Om denne profilmanualen

Denne profilmanualen samler all dokumentasjon av Uni Research sin visuelle profil. Her finner du logooriginaler i alle varianter, maler for brev, presentasjoner og andre dokumenter til bruk i det daglige arbeidet, samt trykkoriginaler for brevark, mapper, visittkort og forskjellig kommunikasjonsmateriell.
  • Under Profilelementer finner du logoen i alle varianter, retningslinjer og originalfiler for formelement samt informasjon om farger og skrift.
  • Under Dokumentmaler ligger maler for kontorstøtteprogrammer som Word, PowerPoint, Keynote osv.
  • Under Trykksaker finnes trykkeklare pdf-dokumenter til nedlasting ved nye opplag av trykksaker.
  • Under Trykksakmaler finnes redigerbare InDesign-dokumenter for trykksaker som stadig skal oppdateres.

Profilmanualen er primært laget for to typer brukere, Uni Research-ansatte og leverandører av grafiske tjenester.

Uni Research-ansatte vil hovedsaklig ha bruk for de malene som finnes under Dokumentmaler. Malene i denne seksjonen er tilpasset vanlig kontorbruk, og dokumentformatene er MS Word, MS PowerPoint, OpenOffice og Keynote. Enkelte interne brukere vil også ha nytte av malene under Trykksakmaler.

Leverandører vil ha mest nytte av ressursene som finnes under Profilelementer og Trykksaker. Dokumentformatene for profesjonell grafisk bruk er eps, pdf og indd.