skjemamal

Skjemamal

Skjemamalen inneholder tekststiler for å lage et generelt skjema, for eksempel spørreskjema eller evalueringsskjema.

Skjema kan fylles ut elektronisk eller på papir.

Skjemamalen finnes som .dot for MS Word.

Last ned skjemamal

MS Word
Uni Research