profilelementer

Profilelementer

Profilelementene er de generelle grunnelementene i den visuelle profilen. Uni Research sin visuelle profil består av disse grunnelementene:

  • Logo
  • Skrift
  • Farger
  • Formelement

I menyen til venstre finner du informasjon om hvert av profilelementene. Her finner du også orginalfiler og andre ressurser til bruk ved utforming av profilbærere og kommunikasjonsmateriell for Uni Research.