skilt_miljo

Skilt

I denne delen av profilmanualen finner du eksempler på skilt og beskrivelse av skiltsystemet. Du kan også lage skilt for direkte bestilling eller nedlasting.

Produksjon av skilter

Uni Research bruker et standard rammesystem som heter Vista. Dette systemet har buede skiltrammer, og deler av innholdet kan skiftes ut ved behov.

Skilttyper

Det finnes fire hovedtyper av skilt:

  • Enhetsskilt som brukes til å merke (inngang til) avdeling eller gruppe
  • Orienteringsskilt som brukes til å vise vei (retning eller etasje)
  • Dørskilt for å skilte toaletter, møterom og vanlige kontorer
  • Oppslag A4, en skiltramme for diverse informasjon

Det er ikke laget standardskilt for fasadeskilting. Fasadeskilt bør utformes spesielt, med hensyn til den aktuelle bygningen.