tryktedok

Trykksaker

Her finner du trykkeklare pdf-dokumenter (se meny til venstre). Ved nye opplag av trykksaker kan disse filene sendes til leverandører av grafisk trykkproduksjon, eller ta kontakt med Gro Meneilly på hovedkontoret for samlebestilling som gir lavere pris. Tlf. 8 4975. (sendes 2 ganger i året).

Uni Research har inngått rammeavtale for trykking med Bodoni. Kontaktperson er Elise Sætre Thers, kjersti@bodoni.no. Tlf. 950 851 22.

For visittkort og digitaltrykk har Uni Research inngått rammeavtale med AiT AS. Kontaktperson er Hilde Sørum, hilde@ait.no. Tlf. 901 76 059.