Årsmagasinet 2011

Årsmagasinet 2011 er spekket med smakebiter fra alle grener av Uni Research sin virksomhet.

Industriell bioteknologi

Forskningsleder Hans Kleivdal, Uni Miljø

Ved Uni Miljø satses det nå stort på å gjøre bioteknologi tilgjengelig for marine industripartnere.

PÅ HAVBUNNEN nord for Island, langs den arktiske midthavsryggen, har forskere fra Bergen de siste årene oppdaget store felt med varme kilder.
Les hele saken

Regner med gener

Plattformsjefen Inge Jonassen, Uni Computing

Nylig var Uni Computing med på å publisere hele genmaterialet til torsken.
Det ville ikke vært mulig uten regnekraft.

STILLE OG FORSIKTIG, ute av syne for allmennheten, har det foregått en aldri så liten revolusjon i biologisk forskning. Den ligner stadig mer på informatikk.
Les hele saken

Øyets opprinnelse

Gruppeleder Andreas Hejnol, Uni Sars Centre

Hvem skulle trodd at skjell og sjøpinnsvin hadde noe å fortelle om menneskets øye?
Armføttingen overrasket alle da den viste seg å ha samme type synsceller som mennesker har.

I UTGANGSPUNKTET var alle enige om at øynene hos mennesker og andre virveldyr bruker én type lyssensitiv celle.
Les hele saken

Vil lære om skoletaperne

Forsker Maj-Britt Posserud, Uni Rokkanseteret

Barn i Bergen vokser like fort som barn flest.
Nå er de blitt Ung@Hordaland.

— RUNDT TRETTI PROSENT av elever i videregående skole faller ut eller har problem med å gjennomføre skolegangen, og dette er en gruppe vi vet forbausende lite om.
Les hele saken

Modellerer monsunen i India

Monsunmodelløren Michel Mesquita, Uni Bjerknessenteret

Folk flest bor ikke i Arktis. Klimaforskning i India er et nytt satsingsområde for Uni Bjerknessenteret, og resultatene kan bli til nytte for millioner av mennesker.

SØR-ASIA ER EN TETT BEFOLKET REGION hvor en stor del av befolkningen er fattige, og hvor infrastruktur om kan beskytte mot flom og tørke, er mangelfull.
Les hele saken

Politikk i familien

Stipendiat Ingrid Muftuoglu, Uni Rokkansenteret

Hva skjer når politikk og privatliv møtes? Ved Uni Rokkansenteret avdekkes det en rekke interessante svar på dette spørsmålet.

VI TENKER SOM REGEL PÅ det å være samfunnsborger som en offentlig rolle, noe som foregår mellom individet og storsamfunnet.
Les hele saken

Kikkhull på havbunnen

Forsker Dean Oliver, Uni CIPR

Det er sagt at livet leves framlengs, men må forstås baklengs.
Det gjelder også oljereservoar.

I EN IDEELL VERDEN ville oljeboring foregå omtrent sånn: Først kartlegger man reservoaret, finner ut hvordan det er bygd opp, hva slags bergarter som finnes der, og hvordan olje, gass og vann fordeler seg i reservoaret.
Les hele saken