Childhood - Discipline or Freedom?

Talk by: Uni Research Rokkan Centre from: 25.09.17 - 25.09.17, 1900 - 2030

About the event

Det er politisk korrekt å snakke om medbestemmelse og demokratiske prosesser for barn i familie og på skole. Foreldre skal drive tett oppfølging, og disiplin har blitt til noe negativt. Samtidig som vi snakker om fremtidens krav til kunnskap og premierer store prestasjoner i kultur- og sportsbegivenheter, oppmuntrer vi til selvbestemmelse og frirom. Noen foreldre trekker seg litt tilbake og mener at barna vil finne ut av livet på egen hånd, mens andre ilegger dem strenge kostholds- og øvingsregimer. Trenger barna mer frihet i en etter hvert overregulert hverdag? Eller trenger de myndige voksne med gulrot og pisk?

Panel:

  • Forsker Hilde Danielsen, Uni Research
  • Dekan Roar Espevik, Sjøkrigsskolen
  • Professor Frode Thuen, Høgskulen på Vestlandet

Debattleder: 

Halvor Folgerø, NRK

Sted: Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen

Dette er et arrangement i regi av Forskningsdagene i Bergen.

Contact

cp: 2017-09-26 11:15:42