Markus has a knife in his bag

Conference by: Uni Research Health / Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare from: 23.10.19 - 23.10.19, 0900 - 1545

About the event

Tid: 23. oktober 2019

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Deltakeravgift kroner 650, gratis for Olweusskoler

Meld deg på her

Program

09.00-09.30: Registrering

09.30-09.40: Velkommen. Maskedans ved elever fra Erdal skole.

09.40-11.00: Veier til vold - veier ut av vold. Hvordan kan skolen bidra til trygge og gode utviklingsforløp? v/Ragnhild Bjørnebekk, tidligere voldsforsker ved Politihøgskolen

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Trender, forebygging, håndtering v/Kjartan Snorrason, politibetjent ved Kriminalitetsforebyggende avd. hos Politiet

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Hva skal vi, og hva kan vi gjøre? v/Johan Sverre Riverts, jurist ved
seksjon skole i Bergen kommune

13.45-13.50: Kort benstrekk

13.50-14.15: Utfordringer. Håndtering «Hands on» v/Reidun Waag. Rektor ved Kjøkkelvik skole.

14.15-14.45: Olweusprogrammet. Forebyggende arbeid mot antisosial atferd v/Stein Gorseth, rådgiver ved RKBU Vest, NORCE

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Panelsamtale med foreleserne

15.30-15.45: Oppsummering og avslutning


Konferansier for dagen er Anita Skogstrand. Rågiver v/RKBU Vest, NORCE

 

cp: 2019-10-19 03:16:16